• Česky
vfh-ekonomicky-servis
skupina VFH
Skupina VFH

Uspokojování komplexních potřeb našich klientů s sebou nese nutnost širokého odborného záběru. Z toho důvodu jsme součástí širší struktury společností, jejichž odborná specializace umožňuje pokrytí oblastí, které se s požadavky našich klientů zpravidla pojí.

Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Je advokátní kanceláří působící v České republice, Slovenské republice a na Kypru zejména v oblasti komplexního právního poradenství pro podnikatele.
Více na http://www.vasicek.law

V.F.H Company services LTD.

Je společnost zabývající se zakládáním a správou společností na Kypru, který stále více podnikatelů oprávněně považuje za optimální sídlo k umístění svého podnikání.
Více na http://www.vfhcyprus.com

V.F.H Management & Consulting LTD.

Společnost se zabývá se poskytováním komplexního ekonomického servisu pro kyperské i jiné zahraniční společnosti a usnadňuje tak podnikání klientům, kteří sídlo svých společností umístili zejména na Kypr.
Více na http://www.vfhcyprus.com